Pokud mediaci srovnáme se soudním jednáním, přijdeme hned na několik nesporných výhod. V tomto článku vám prozradíme 4 přednosti, kterými se mediace pyšní.

Mediace se nepitvá v minulosti

Mediace si neklade za cíl hledat viníka současného stavu. Na rozdíl od toho hledá možnosti, jak z tohoto stavu udělat řešení, které bude uspokojivé pro všechny, kterých se spor týká.

Aby mediátor dokázal najít do budoucna opravdu stabilní řešení, musí zjistit, co se vlastně z pohledu klientů stalo, v čem spatřují bod zlomu a jaký význam tomu všemu přikládají. Ale pozor. Neznamená to, že se mediátor snaží najít viníka. I kdyby ho totiž našel, stranám by to ve skutečnosti nijak nepomohlo.

TIP: Jak se stát zapsaným mediátorem? Absolvujte výcvik mediace, který vás připraví na zkoušky mediátora.

Je nenáročná na čas i finance

Za obrovskou výhodu mediace lze rovněž považovat její finanční nenáročnost. Cenu se přitom klienti dozví vždy předem – bez toho nelze mediaci zahájit. A mají tak jasnou představu o tom, kolik je bude stát. Tím se liší od soudního jednání, které se často postupně vyšplhá na závratné částky.

Soudní jednání dále nezřídka trvá roky a opravdu se táhne. Pokud však klienti navštěvují mediaci pravidelně, mohou její první výsledky spatřit již během jednoho až tří měsíců.

Mediátor hledá řešení, se kterým budou všichni spokojeni

Při mediaci se vždy snažíte najít takové řešení, které bude plně v pravomocích a dispozicích sporných stran. Samotní klienti proto zvažují, zda jim konkrétní řešení přinese klid a spokojenost, nebo bude potřeba zvolit nějaké jiné.

Proto by klienti vždy měli z mediace odcházet spokojení, jelikož našli takový způsob řešení jejich problému, jaký je v současné situaci považovaný za nejlepší možný.

Mediace má vždy nějaký dopad

Na mediaci se předmět sporu vždy rozebírá detailně ze všech úhlů pohledu. Díky tomu je téměř stoprocentně jisté, že toto sezení nějaký dopad na klienty má. I když ke vzájemné dohodě nedojdou, pomůže jim to například lépe si uvědomit, co skutečně potřebují, aby mohla být celá věc považována za vyřešenou.

U soudu však na tuto skutečnost nezbývá prostor. Soudce potřebuje důkazy, které následně zdlouhavou cestou vyhodnocuje.

Pro více informací ze světa mediace navštivte web www.kurzymediace.cz.