3 hlavní přednosti mediačního jednání


Mediační jednání s sebou přináší velké množství výhod oproti řešení sporů soudní cestou. Vybrali jsme pro vás tři největší přednosti, které se s mediací pojí. 

Mediace se nesnaží najít viníka

V průběhu mediace se mediátor nesnaží otáčet do minulosti a hledat viníka vzniklého stavu. Mediace se spíše zaměřuje na to, aby našla možnosti, jak ze současného stavu udělat uspokojivé řešení pro všechny zúčastněné strany. 

Podstata mediace přitom spočívá v tom, že se zapojí všechny strany, kterých se konflikt týká. A ten se následně vyřeší mimosoudní cestou.

Z mediace klienti vždy odchází spokojení

Mediátor se při mediačním jednání snaží společně se stranami konfliktu najít řešení dané situace, které bude stoprocentně v pravomocích zúčastněných stran

Je přitom na samotných klientech, aby zvážili, zda je pro ně zvolené řešení vhodné, nebo zda raději vsadí na nějaké jiné. Zároveň je nutné říct, že klienti by z mediace vždy měli odcházet spokojeni. Jelikož cílem je, aby našli takový způsob řešení jejich konfliktu, jaký se jim v současné době zdá jako ten nejlepší možný. 

Mediace zabere méně času než soudní řízení

Třetí nespornou výhodou je rozhodně délka mediačního jednání oproti řešení sporů soudní cestou. Zřejmě každý ví, že soudní jednání se může protáhnout i na dlouhé roky. Jednotlivá soudní jednání se totiž nařizují vždy po několika měsících a započíst musíme také odvolávání stran.

Jedno mediační jednání trvá průměrně 3 hodiny a je naprosto běžné, že skončí dříve. Zároveň je také možné jednotlivé schůzky opakovat podle potřeb zúčastněných stran a reálný výsledek lze spatřit již po 1-3 měsících. Za předpokladu, že se strany konfliktu s mediátorem setkávají opravdu pravidelně a svůj problém chtějí vyřešit. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.