7 častých chyb, které děláme ve vztazích. Týká se vás to taky?


Metaforicky se dá říct, že šťastné vztahy vznikají z nadbytku naší lásky a hojnosti toho, co v sobě máme k dispozici. Oproti tomu nemocné vztahy bohužel žádné štěstí nevytvářejí. Odhalte 7 nejčastějších chyb, které děláme ve vztazích.

Neochota vytvářet hluboké vztahy

Mnoho lidí má v současné době nastavený životní program, co největší zážitky s minimem investice ze sebe samých. Je poměrně časté, že lidé přecházejí z jednoho vztahu rovnou do druhého. Rozchod volí jako řešení první volby hned při první chybě, kterou ten druhý udělá.

Za tímto vzorcem jednání přitom obvykle stojí nízká ochota převzít odpovědnost za svou životní realitu a slabě rozvinutý koncept sebe sama. Hloubka ve vztahu totiž vzniká až postupem času s tím, jak lidé společně prožívají nejrůznější zkušenosti.

TIP: Zajímá vás, jak zlepšit své komunikační dovednosti nejen ve vztahu? Přihlaste se na kurz Kouč.

Transparentnost našich záměrů

Další častou chybou je skutečnost, že lidé zastírají svůj skutečný záměr a cíl (především na začátku vztahu). V takovém případě mohou vytvářet dojem, že ve skutečnosti chtějí něco úplně jiného. Pravdou ovšem zůstává, že dlouhodobé lži obvykle vykulminují ve frustraci.

Emoční chaos

Každý z nás je v dnešní době zahlcován obrovským množstvím informací, což vede k trendu upoutávání naši pozornosti expozicí stále více a více přepjatých emocí. Protože právě ty dokáží naši pozornost spolehlivě strhnout. Zároveň masově podléháme nepsanému sociálními sítěmi prezentovanému pravidlu vypadat před ostatními, že jsme úplně v pohodě a nic nám nechybí.

Výsledkem je, že nezpracované chaotické emoce se v našich tělech usazují v podobě nejrůznějších psychosomatických onemocnění.

Konstruktivní komunikace

V každém vztahu je nutné mluvit o svých pocitech a o tom, co opravdu chceme. Jedině tak totiž může vzniknout opravdu intimní prostor. Mnoho problémů ve vztazích pramení z toho, že spolu lidé nedokáží komunikovat.

Pozor na zahlcující komunikaci

Komunikace je sice potřeba, na druhou stranu není nutné si s tím druhým povídat neustále dokola a vše rozebírat do nejniternějších detailů. Partneři/partnerky nemají být našimi terapeuty. Podstatou vztahu je společný prožitek.

Telefon v hlavní roli

Další častou chybou je příliš intenzivní vztah se svým mobilním telefonem. Patří mu vaše pozornost okamžitě po probuzení? A trávíte s ním největší množství svého času? Pak je pravděpodobně na čase tento fakt přehodnotit, protože zasahuje do vašeho intimního života.

Nedostatek času

Pamatujte si, že žijeme teď a tady. Každý z nás má pouze jeden život a záleží jen na nás, jakým způsobem jej prožijeme. Pokud si ceníme vztahů jako své životní hodnoty, je potřeba investovat do jejich rozvoje dostatek času.

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.