Dobrý sluha, ale…


O ohni se říká, že je to sice dobrý sluha, ale špatný pán. A dozajista tomu tak i je.

Ovšem totéž nemusí nutně platit jenom a pouze o ohni. Protože dobrým sluhou, ale zlým pánem, může být třeba i vlastně geniální udělátko zvané docela prostince platební karta.

Kolik chvály lze na její adresu říci! Třeba v mém případě to, že si rezervuji rok co rok bydlení až v Jižní Africe a tento maličký zázrak je zaplatí, ač ještě sedím tisíce kilometrů daleko. A pokud by mi snad tady stejně jako tam, ale klidně i úplně jinde, náhodou došly peníze, stačí, aby tuto „olízl“ stroj zvaný bankomat a penízky se jen sypou. Samozřejmě jsou-li i na účtu k této kartě patřícím, ale to už jen tak na okraj.

Prostě platební karta dokáže skvěle posloužit.

Ovšem bohužel nejen to. Protože tato dokáže též leckoho ze svých majitelů pěkně chytit pod krkem a možná mu i tímto pořádně zakroutit nebo zlomit vaz.

I když, abychom jí nekřivdili, nečiní tak ona sama ze své zlomyslnosti, protože za vším je třeba hledat v první řadě člověka.

A tak je karta milována nejednou nejen svým právoplatným majitelem, ale i kdejakým šikovným lumpem. Oběma pro své ohromné možnosti.
A tak se karty stávají čím dál tím častěji nástrojem je zneužívajících podvodníků. Podvodníků, kteří se chopí příležitosti, kartu zkopírují a skrytou kamerou na bankomatu odhalí PIN, pokud tedy tento moula majitel nenechá zapsaný u karty, jíž se nějaký lapka zmocní, v kterémžto případě je to ještě snazší.

A pak se stane takový malý zázrak, jenž na kartě třeba já, jak zmíněno v úvodu, obdivuji. Majitel si sedí v teple svého domova, zatímco z „jeho karty“ si někdo vybírá kdesi na druhém konci světa. Třeba v USA, Peru, Ekvádoru, Indonésii či na Taiwanu.

Co na tom, že v případě odhalení hrozí pachatelům až dvanáct let za mřížemi? Vždyť ono to tak láká; párkrát ťuknout na klávesnici a rázem být v balíku!

A tak je záhodno mít se na pozoru vždy a všude. PIN nosit zásadně v hlavě a vyťukávat tento zakrývaje druhou rukou klávesnici bankomatu, a v případě jakékoliv podezřelosti na některém bankomatu tento namísto použití nahlásit příslušné bance a policii.

Protože platební karta sice není oheň, ovšem i s touto se můžeme snadno spálit.