DSL a ADSL internet: Jaké jsou rozdíly?


Širokopásmový internet je nejpoužívanější formou připojení k internetu kvůli jeho efektivitě a vysoké rychlosti. DSL je obecný pojem pro služby digitální účastnické linky, zatímco ADSL je jen jeden z jeho typů. DSL (Digital Subscriber Line) označuje internet, který využívá digitální připojení mezi modemem a telefonní linkou. ADSL znamená asymetrickou digitální účastnickou linku, kde je rychlost odesílaných dat známá jako upstream a přijímaná data jako downstream. Oba jsou vysokorychlostní připojení k internetu, která mohou fungovat na vaší stávající telefonní lince. Pro používání obou těchto typů služeb není nutné upgradovat vaše telefonní připojení. Kromě toho DSL i ADSL nezasahují do vaší telefonní služby a lze je bez problémů používat současně.

Rozdílné stahování dat

ADSL umožňuje stahovat data rychleji než upload, a proto se mu říká „asymetrické“. Obecně platí, že při používání internetu pravděpodobně stáhnete více informací než nahrajete. Připojení DSL funguje tak, že k přenosu signálů využívá nevyužité vodiče ve vaší telefonní síti. Měděné vodiče, které jsou určeny pro hlasové signály, mohou také nést značné množství šířky pásma. DSL a ADSL neovlivní vaši telefonní službu, protože některé vodiče se používají k přenosu hlasových signálů, zatímco jiné se používají k přenosu digitálních signálů. ADSL používá k přenosu dat speciální modem a mikrofiltr v telefonní lince účastníka.

Měření rychlosti internetu odhalí, jak je na tom vaše připojení.

Pokud pracujete na připojení ADSL, bude váš počítač vždy připojen k internetu, pokud je zapnuto napájení. Jakmile počítač zapnete, automaticky se připojí k internetu, pokud jej neodpojíte ručně. Rychlost a dostupnost vaší služby DSL může záviset na vzdálenosti od vašeho domova nebo firmy k nedaleké telefonní základně. Rychlost může být v menších městech pomalá, zahřátí měděných linek a rychlost sousedství může také ovlivnit rychlosti širokopásmového připojení.