Karosa


Karosa je v českých luzích a hájích veskrze známý název. Bodejť by také ne, když jen málokdo z našinců nikdy neseděl v některém z jejích produktů.

Vždyť šlo o českou firmu, jež byla naším největším výrobcem autobusů sídlícím ve Vysokém Mýtě a jejíž jméno zmizelo až roku 2007. Méně už se ale zřejmě ví, že její kořeny sahají až do roku 1896, kdy Josef Sodomka založil továrnu na výrobu kočárů zvanou První východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky. Tato firma pak byla roku 1948 znárodněna a její název byl změněn na Karosu. Tato firma byla v oné době jediným českým výrobcem autobusů a ostatním českým výrobcům bylo znemožněno jí konkurovat.

Koncem 50. let začala Karosa vyrábět první ze známých městských autobusů, oceněných i na nejedné výstavě v zahraničí, např. v Bruselu. Z původně městského autobusu 706 RTO byly později vyvinuty i autobusy meziměstské a dokonce i prototyp kloubového autobusu.

Roku 1966 byly tyto autobusy nahrazeny ŠM 11, jež měly být podle původních záměrů i modifikovány na trolejbusy, a roku 1981 spatřil světlo světa B 731.
Po roce 1989 klesla výroba z dřívějších monopolních skoro tří a půl tisíce autobusů na pouhý tisíc a spasil ji až její nový investor – Renault. Podnik byl stejně jako jeho vozy zmodernizován a od roku 1999 je firma součástí celoevropského holdingu Irisbus, založeného firmami Renault a Iveco

,