Konflikty do našeho života patří. Proč se do nich lidé dostávají?


Konflikty neodmyslitelně patří k našemu životu. Ale proč se lidé do konfliktů dostávají? A jak je efektivně řešit?

Konflikty mají zpravidla několik řešení

Výhodou konfliktu je fakt, že se často jedná o příležitost, jak něco změnit a začít dělat určité věci jiným způsobem. Uklidňující je na nich také to, že většinou existuje několik různých možností, jak je řešit.

Můžete totiž předstírat, že konflikt vůbec neexistuje. Nebo se můžete snažit za všech okolností prosadit svou. A nebo tento spor použít jako odrazový můstek k provedení dalších kroků.

TIP: Chcete se naučit jednotlivé mediační techniky? Absolvujte kurz mediace.

Co mají strany sporu společné?

Strany konfliktu mají zpravidla několik věcí společných. Například to, že se domnívají, že nemají společného vůbec nic. Ve skutečnosti je však společnou věcí právě jejich spor.

Pokud se střetnou očekávání, představy a názory více lidí, dostávají se tyto osoby do sporu. A pokud tato očekávání, představy a názory nejsou naplněny, začnou se lidé přirozeně bránit. 

Na scénu tak může přijít útok. A pokud útok nevyjde, mohou lidé vsadit na útěk. Oba tyto způsoby řešení sporů poté doplňuje vyjednávání.

Mediace je v oblasti řešení sporů efektivní

Efektivním nástrojem pro řešení konfliktů je bezpochyby mediace. Jedná se o mimosoudní způsob řešení sporů, při kterém se berou v úvahu potřeby obou stran a dochází k jejich vzájemné dohodě. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.