Musí zaměstnanec podepisovat novou smlouvu při změně pracovní pozice?


Ve společnostech se často dějí určité změny, které se poté promítnou do pracovních pozic zaměstnanců. V určitých případech tak například může nastat situace, že zaměstnavatel žádá zaměstnance o změnu pracovní pozice. Jaký je správný postup?

Vysvětleme si to na příkladu

Představte si zaměstnance, který pracuje u stejného zaměstnavatele přes 7 let. Nyní dochází k určitým změnám na pracovišti a zaměstnavatel po zaměstnanci chce, aby začal pracovat na jiné pozici. Z tohoto důvodu chce ukončit stávající pracovní poměr a uzavřít se zaměstnancem novou pracovní smlouvu.

Zaměstnanci se však nyní honí v hlavě několik otázek. Bude muset znovu podstoupit zkušební dobu? A může mu dát zaměstnavatel pracovní poměr pouze na rok, i když teď má pracovní poměr na dobu neurčitou?

TIP: Pracoviště se prakticky nikdy neobejde bez řešení konfliktů. Naučte se ovládat komunikační postupy ve stresových situacích.

Vše je třeba řešit dodatkem k pracovní smlouvě

Jestliže se zaměstnanec rozhodne pro změnu pracovní pozice u zaměstnavatele, rozhodně se tak neučiní na základě ukončení pracovního poměru. Správný postup symbolizuje pouze sepsání dodatku ke stávající pracovní smlouvě, ve kterém bude uveden druh vykonávané práce a datum, od kterého tato změna platí.

V praxi se lze bohužel velmi často setkat s tím, že zaměstnanec znovu podstupuje zkušební dobu. Tento postup však z pozice zaměstnavatele není správný a není ani v souladu se zákonem.

A jak je to se změnou trvání na dobu určitou?

Změna trávní pracovního poměru na dobu určitou je otázkou dohody. Souhlasit s tím přitom musí obě strany a celá záležitost se opět řeší dodatkem ke stávající pracovní smlouvě. Pokud by ovšem s touto skutečností jedna ze stran nesouhlasila, délka trvání pracovního poměru by zůstala na dobu neurčitou.

Pro více informací o mediaci jako nástroji pro řešení sporů navštivte web www.institutpromediaci.cz.