Může soud stranám sporu nařídit mediaci?


V České republice existuje Zákon o mediaci již téměř 7 let. Mediaci přitom začínají čím dál častěji využívat i soudy. Lidé se proto mohou setkat s tím, že jim soud „nařídí mediaci“ a vyzve je, aby si vybrali mediátora. Víte, jak to funguje? A jaké povinnosti v takovém případě strany sporu mají?

Kdo vybírá mediátora

Jestliže to soud uzná za vhodné, může stranám sporu nařídit první setkání se zapsaným mediátorem. V takovém případě soud strany vyzve, aby si vybraly mediátora ze seznamu mediátorů. Ve valné většině případů se však strany nedokáží shodnout na jednom jménu. A proces vybrání mediátora tak poté připadne soudu, přičemž strany se musí tomuto rozhodnutí přizpůsobit.

TIP: Zjistěte více o mediaci a jejím využití. Přečtěte si, jaké jsou její principy.

Usnesení o vybrání mediátora

Jakmile strany nebo soud vyberou mediátora, doručí soud stranám a mediátorovi usnesení o jeho vybrání. Toto usnesení by mělo vždy obsahovat označení stran sporu a jméno konkrétního mediátora včetně kontaktu.

Soud by měl dále v tomto okamžiku poučit strany o tom, že mají soudu doručit do 3 měsíců potvrzení o tom, že nařízené setkání proběhlo. Cena prvního setkání s mediátorem je stanovena vyhláškou na 400 Kč za každou započatou hodinu. Strany se přitom o tuto částku dělí rovným dílem.

Strany kontaktují mediátora

O kontaktování a domluvení schůzky se musí postarat strany konfliktu. Mediátora přitom mohou kontaktovat buď telefonicky nebo e-mailem. Pokud strany tuto povinnost nesplní, může je mediátor kontaktovat sám (ale také nemusí).

Soud nařizuje první setkání s mediátorem, nikoliv mediaci

Pokud strany konfliktu nekontaktují mediátora a na nařízené setkání se nedostaví, může jim soud potom zcela nebo zčásti nepřiznat náhradu nákladů řízení. První setkání s mediátorem je spíše informativní schůzkou. Strany sporu se zde dozví, co mediace je a jaké jsou její principy.

Strany se poté mohou samy rozhodnout, zda mediaci chtějí nebo nikoliv. Pokud se pro mediaci rozhodnou, mohou si zároveň opět vybrat, u jakého mediátora ji podstoupí.

Další informace ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.