Opravy a servis strojů


Specialistou na opravy, modernizace a generální opravy konvenčních obráběcích strojů a speciálních jednoúčelových strojů je společnost Konel Zlín. Ani při pečlivé údržbě nelze zabránit stárnutí a opotřebení strojů, nebo vzniku různých závad. Přestože se může někdy zdát, že stroj je neopravitelný a tudíž určený k sešrotování, lze jej uvést opět do provozu. Zkušení pracovníci Konelu Zlín si poradí s každou závadou a stroj může spolehlivě sloužit řadu dalších let.

Jednoúčelové stroje

Vedle oprav, repasí a generálních oprav se Konel Zlín zabývá také navrhováním, konstrukcí a výrobou speciálních jednoúčelových strojů a zařízení. Jednoúčelové stroje navrhuje tato firma přesně v souladu s požadavky a potřebami zákazníka. Návrhy vycházejí z dlouhodobé zkušenosti a praxe techniků firmy a optimální řešení technických detailů je dosahováno díky průběžné konzultaci v rámci celého týmu pracovníků.

Jednoúčelové stroje jako součást výrobních linek

Jednoúčelové stroje bývají často součástí výrobních linek v automobilových, gumárenských, masných nebo dřevoobráběcích provozech. Každý jednotlivý článek linky, kterým je například i jednoúčelový stroj, musí být v pořádku, aby mohla bez problémů fungovat celá výrobní linka. To platí například o testeru těsnosti kanystrů, který slouží ke kontrole kvality vyrobených kusů na vstřikolisu. Tester eliminuje ztráty následně plněných kapalin do vadných kusů a lze jej instalovat na dopravníky vstřikolisů. Na tyto problémy se Konel Zlín rovněž zaměřuje.

Opravy, generální opravy, repase a modernizace

Jedním z nejčastějších důvodů odstavení stroje bývá zastaralý nebo často nefunkční řídící systém. Tuto závadu dokáží technici Konelu Zlín identifikovat a funkčnost stroje obnoví nahrazením celého řídícího systému za nový, přičemž zároveň odstraní také variátory a převody. Převody nahradí pevným převodem a frekvenčním měničem, takže opravený či repasovaný stroj splňuje moderní požadavky. Řídící systémy navrhuje Konel Zlín i pro dřevoobráběcí stroje, u kterých se jedná například o systém nakulování klád, měření a regulace pořezové rychlosti a dalších systémů důležitých pro efektivní chod dřevozpracujících linek.