Pracovní cesty: Za jaký čas náleží zaměstnanci mzda a kdy se platí cestovní náhrady?


Čeká vás pracovní cesta a chcete načerpat důležité informace? V tomto článku se dozvíte, jak je to s proplacením mzdy a cestovních náhrad v rámci služební cesty.

Dohoda se zaměstnancem je důležitá

Dříve než zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance na pracovní cestu, musí se s ním na tom domluvit. Tato dohoda přitom může mít jak písemnou, tak ústní podobu. A zároveň může být uzavřena jako generální, nebo pro každou jednotlivou cestu zvlášť.

TIP: Objevil se mezi vámi a zaměstnavatelem spor? Odhalte styl řešení konfliktů, který se skrývá pod označením firemní mediace.

Specifické případy

V určitých případech je však vyžadováno, aby měl zaměstnavatel od zaměstnance individuální souhlas ke každé služební cestě. Na mysli máme:

  • těhotné zaměstnankyně,
  • zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 8 let věku,
  • osamělé zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší 15 let věku
  • a zaměstnance, kteří sami dlouhodobě pečují o osobu na nich závislou.

Jak to chodí v praxi

Nyní vám na praktických příkladech vysvětlíme, kdy má zaměstnanec při služební cestě nárok na náhradu mzdy a cestovních náhrad. Berte přitom v úvahu skutečnost, že běžná pracovní doba zaměstnance je od 7:00 do 15:30.

Běžná pracovní cesta

V prvním případě jede zaměstnanec od 6:00 do 7:00 do místa, ve kterém má vykonávat práci. Za tento čas mu přitom nenáleží mzda, ale pouze cestovní náhrady. Od 7:00 do 13:00 pracuje a za tuto dobu mu náleží mzda. V době od 13:00 do 14:00 jede zpět, přičemž se jedná o překážku na straně zaměstnavatele a mzda se v tomto případě nekrátí.

Od 14:00 do 15.30 zaměstnanec pracuje, a to v místě výkonu své práce. A za tuto dobu mu tedy náleží mzda.

Pracovní cesta s prací přesčas

Zde si představte zaměstnance, který od 6:00 do 6:30 jede do místa, ve kterém má vykonávat práci. Od 6:30 začne pracovat a stráví tím čas až do 16:00. Za tuto dobu mu náleží mzda a případně i příplatky za práci přesčas. Následně je od 16:00 do 16:30 na cestě a za to bude čerpat cestovní náhrady.

Pracovní cesta s noclehem

V posledním případě máme zaměstnance, který je od 6:00 do 8:30 na cestě. Cestovní náhrady mu přitom náleží za čas od 6:00 do 7:00, od 7:00 do 8:30 se jedná o překážku na straně zaměstnavatele, a mzda se proto nekrátí. Od 8:30 do 18:00 zaměstnanec pracuje a náleží mu za tento čas mzda, případně i příplatky za práci přesčas.

Mezi 18:00 a 6:30 dalšího dne zaměstnanec tráví čas v hotelu a má nárok na cestovní náhrady. Od 6:30 do 12:30 tráví čas prací a náleží mu za tuto dobu mzda. Od 12:30 do 15:00 je poté opět na cestě a jde o překážku na straně zaměstnavatele. V době od 15:00 do 15:30 znovu pracuje.

Dělají vám konflikty v práci vrásky na čele? Zjistěte, jak je řešit na www.mediace-cr.cz.