Psaní diplomové či rigorózní práce. Co je důležité vědět?


Ukončení studia na vysoké škole je zpravidla doprovázeno nejen státní zkouškou, ale také vypracováním diplomové práce. Čeká vás zpracovávání diplomové práce? Zjistěte si o ní před tvorbou co nejvíce, popřípadě se nebojte požádat o pomoc.

Diplomová práce

Abyste úspěšně dokončili magisterský studijní program vysoké školy, čeká vás zpracování závěrečné práce v podobě diplomové práce, kterou musíte nejen napsat, ale také obhájit. Psaní diplomové práce přitom vyžaduje pečlivost a zodpovědnost. Klíčové je především vhodně zvolené téma, které by vás mělo opravdu zajímat, a vedoucí práce.

Pravdou je, že cesta k dokončení diplomové práce stojí mnoho času, úsilí a trpělivosti. Jedná se o rozsáhlejší studii, která by měla být v rozsahu od 50 do 90 stran. Má své náležitosti a specifickou textovou úpravu.

Podklady pro práci

Nemáte žádné zkušenosti s tvorbou závěrečné práce a obáváte se jejího psaní? Klíčovým pro vás budou především dobře zpracované podklady pro psaní diplomové práce. Bez nich se nikam nehnete a psaní vám příliš nepůjde. Informace z různých zdrojů je totiž nutné nejdříve zpracovat tak, aby je bylo možné v diplomové práci použít. Kvalitní podklady vám mohou ušetřit mnoho zbytečné práce a problémů.

Rigorózní práce

Abyste získali malý doktorát, musíte vypracovat a obhájit rigorózní práci. Jedná se o odbornou publikaci, která má již větší rozsah než diplomová práce a jejím cílem je prokázat, že jste díky studiu získali odborné znalosti na vědecké úrovni. Zpracování rigorózní práce je náročnější, jak na znalosti, tak na délku. Doporučená délka je kolem 100 normostran, ale přesný rozsah je vždy určen danou fakultou či přímo katedrou.

Často dochází také k navázání na téma z diplomové práce. Můžete jej dostatečně prohloubit a rozšířit vaše předchozí bádání.