Půjdete na mediaci? Nepodceňte přípravu


Mediace sice symbolizuje velmi neformální proces, její součástí je však přece jen určité vyjednávání. Z toho důvodu se vyplatí se na jednání připravit, aby pro vás mediace nebyla pouhou ztrátou peněz a času. 

Víte, co je cílem mediace?

Cíl facilitativní mediace ukotvuje zákon o mediaci. Ten říká, že cílem je pomoci stranám konfliktu dosáhnout smírného řešení jejich problému prostřednictvím písemného uzavření mediační dohody

Mediátor proto nese zodpovědnost za to, že od stran konfliktu získá veškeré potřebné informace o tom, co se z jejich pohledu vlastně stalo. A také, jaké jsou jejich skutečné potřeby. Společně s nimi jim tedy pomůže zjistit, co přesně je pro ně důležité.

Platí, že strany konfliktu ve většině případů ani neznají opravdové motivy svého chování. Současná společnost je totiž nastavená na rychlá řešení a málokdo se pídí po příčinách, důsledcích a možnostech

Připravte se na to, co vás čeká

V rámci první fáze přípravy byste se měli připravit na samotný proces. Tedy na to, co přesně se při mediaci bude dít a co se od vás bude přibližně očekávat.

Pro úspěšně provedenou mediaci je nezbytně nutné, abyste byli ochotní mluvit otevřeně. A nad otázkami mediátora se zamýšleli, nikoliv na ně odpovídali jen z povinnosti. Úspěchem mediace totiž může být nejen výše zmíněná mediační dohoda. Ale také skutečnost, že si všechny strany uvědomí, co ve skutečnosti chtějí a potřebují. 

Pokud byste náhodou měli obavu mluvit otevřeně před druhou stranou konfliktu, můžete využít takzvané oddělené jednání při mediaci. Při něm si každá strana s mediátorem promluví o samotě, což může některým lidem přeci jen vyhovovat více. 

Zjistěte si vše, co by se při mediaci mohlo hodit

Nezanedbejte ani přípravu faktickou a zjistěte si všechny důležité informace k tomu, čeho se vaše mediace týká. Jestliže je například tématem sporu péče o dítě a tedy i alimenty, zjistěte a připravte si předem všechny možnosti.

Při takové mediaci totiž s největší pravděpodobností budete dotázáni na to, jaké jsou skutečné náklady na dítě a co by pro něj znamenalo, kdyby byly alimenty nižší. Rovněž se můžete informovat o tom, jaké jsou možnosti pro odkládání části alimentů na nejrůznější spoření. 

Pro více informací ze světa mediace navštivte web www.institutpromediaci.cz.