V čem se liší mediace od soudního jednání?


Konflikty je možné řešit soudní i mimosoudní cestou. Oproti soudnímu jednání se přitom v případě mediace můžete setkat hned s několika výhodami. Pojďme si je představit.

Cílem mediace není hledání viníka

Řešení konfliktů pomocí mediace si neklade za cíl najít viníka současného stavu. Jejím úkolem je spíše najít jednotlivé možnosti, jak ze současného stavu udělat řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné strany. 

Aby klienti společně s mediátorem mohli toto řešení najít, je nejprve třeba ujasnit si několik věcí. V prvé řadě je nutné se zamyslet nad tím, v čem strany sporu spatřují bod zlomu a co přesně se z pohledu jednotlivých osob stalo. Dále je také třeba zjistit, jaký význam tomu přikládají a podobně. Rozhodně se však nehledá pomyslný viník celé situace. 

Mediace hledá řešení šité na míru stranám konfliktu

Mediace se vždy snaží najít takové řešení, které bude v dispozicích a pravomocích sporných stran. To znamená, že klienti sami musí zvážit, zda jim navrhované řešení přinese potřebný klid a spokojenost. 

Mediace je levnější

Mediace je bezpochyby finančně méně náročná než soudní jednání. Zároveň je její výhodou i časová nenáročnost. Zatímco soudní jednání se mohou táhnout i několik let, mediačních jednání klienti často absolvují jen několik. V případě mediace je reálné výsledek očekávat v průběhu jednoho až tří měsíců. 

Něco se vždycky pohne

Při mediaci se na konflikt nahlíží z mnoha různých úhlů pohledu. Vzhledem k tomu je prakticky jisté, že vždy dojde k alespoň nějakému posunu. I když hned nedojde k dohodě sporných stran, mohou si klienti alespoň lépe uvědomit, co opravdu potřebují.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.