Víte, kdo hradí náklady na právní zastoupení poškozeného v trestním řízení?


Dopravní nehoda může každého z nás nepříjemně překvapit. Víte, jak je to v těchto situacích s náhradou nákladů na právní zastoupení v trestním řízení?

Náklady na právní zastoupení

Poškozený dopravní nehodou vždy neobdrží náhradu veškerých nákladů z povinného ručení vozidla viníka nehody. V řadě případů nebývá dopravní nehoda hodnocena jako přestupek, ale jako trestný čin. A to zejména v situacích, kdy dojde k ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkému ublížení na zdraví z nedbalosti. V takových chvílích se následně případ dopravní nehody řeší v rámci trestního řízení.

TIP: Získejte maximální odškodnění dopravní nehody, na které máte nárok. Pomůže vám tým zkušených advokátů.

Poškozený dopravní nehodou se v trestním řízení často nechává právně zastoupit advokátem k ochraně jeho zájmů. Náklady na právní zastoupení však pravděpodobně poškozenému nebudou uhrazeny, a to s ohledem na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Jak je to v praxi

Nejvyšší soud v nedávné době projednával případ dopravní nehody s následkem újmy na zdraví. Řešení této dopravní nehody přitom probíhalo v trestním řízení. Viník byl uznán odpovědným za dopravní nehodu a rovněž mu byla uložena povinnost uhradit poškozenému náklady na právní zastoupení. Tyto náklady převyšovaly 100 000 korun.

Pojišťovna náklady na právní zastoupení nahradit odmítla, a to s odůvodněním, že se pojišťovna trestního řízení neúčastnila a rozsudek ji proto nezavazuje. Žalobci se následně rozhodli pro podání žaloby o náhradu nákladů právního zastoupení vůči pojišťovně.

Žaloba byla zamítnuta

Tato žaloba byla soudem prvního stupně zamítnuta. Žalobci se proto následně rozhodli pro podání odvolání. Odvolací soud však rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Žalobci poté podali dovolání k Nejvyššímu soudu.

Tento však dovolání rovněž zamítl a stanovil, že náklady na právní zastoupení poškozených v trestním řízení nehradí pojišťovna z povinného ručení, ale přímo odsouzený viník nehody.

Je však třeba pamatovat na to, že každý případ je posuzován individuálně a toto rozhodnutí tak nelze vztáhnout na všechny situace. Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.