Víte, kdo může být mediátor a co najdete v seznamu mediátorů?


V poslední době se mediace těší čím dál větší oblibě. Přečtěte si, kdo může být mediátorem a co je seznam mediátorů. 

Kdo přesně je mediátor

Mediátorem je speciálně vyškolený odborník, který dokáže pracovat s lidmi, mezi kterými probíhá nějaký konflikt. I přes mnohdy rozbouřené emoce by je měl dokázat dovést k racionálnímu přemýšlení o tom, jak chtějí s konfliktem naložit. 

Mediátor má za úkol své klienty přimět k přemýšlení o tom, co jim takové řešení přinese. A zároveň co toto řešení přinese ostatním lidem, kterých se celá situace týká.

Kdo může být mediátorem

Pokud bychom to vzali z širšího úhlu pohledu, může být mediátorem prakticky kdokoliv, kdo zprostředkovává urovnání konfliktu mezi dvěma stranami.

Z užšího úhlu pohledu je poté mediátorem taková osoba, která prošla příslušným vzděláním, zná jednotlivé mediační techniky a dokáže je používat ku prospěchu svých klientů. 

V České republice v tuto chvíli neexistuje jednotný systém vzdělávání mediátorů. Zároveň zde neexistují ani žádné vzdělávací standardy a dohled nad činností zapsaných mediátorů provádí Ministerstvo spravedlnosti. 

Co najdete v seznamu mediátorů

Seznam mediátorů je informačním systémem veřejné správy, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. V tomto seznamu najdete všechny zapsané mediátory. To znamená všechny ty, kteří složili zákonem předepsanou zkoušku na území České republiky. 

Seznam zapsaných mediátorů najdete na webu Ministerstva spravedlnosti. U každého mediátora je přitom uvedena jeho specializace, místo jeho působení a kontakt na něj.

Každý mediátor nemusí být zapsaný

Ale pozor. Mediátorem může být i někdo, kdo nesložil zkoušku zapsaného mediátora. Mediátoři totiž svoji činnost mohou vykonávat také na základě živnostenského oprávnění. Existuje totiž řada mediátorů, kteří prošli vzděláním v mediaci, ale ke zkouškám jít nechtějí nebo nemohou. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.