Víte, v čem se liší mediace od soudního jednání?


Mezi mediací a soudním jednáním existují určité rozdíly. V tomto článku zjistíte, jaké přesně to jsou.

Soud učiní rozhodnutí

Od soudu lidé vždy odchází s nějakým výsledkem. Soudce zde totiž vynese rozsudek a pokud se proti němu žádná ze stran neodvolá, bude se daná věc považovat za „vyřešenou“.

TIP: Přečtěte si, kdy lze mediaci využít a jaké jsou její konkrétní přednosti.

Na rozdíl od toho mediátor výsledek ve smyslu „vyřešení“ nijak garantovat nemůže. Aby se u něj totiž nějaký spor stoprocentně vyřešil, musí se sejít více faktorů. Ze všeho nejdůležitější přitom je, aby všechny strany byly ochotné danou situaci řešit a potažmo i vyřešit. Dále je potřeba, aby mediátor znal veškeré faktické možnosti stran konfliktu a aby o dané věci plně rozhodnul bez nutnosti schválení někým dalším.

Klíčový prvek přitom symbolizuje i čas, který uplynul od vzniku sporu. Někteří lidé mají problémy řešit spor co nejdříve, jelikož jejich emoce jsou příliš silné. A pro jiné může být naopak obtížné řešit spor s delším časovým odstupem, jelikož mezitím zesílily jeho pocity křivdy.

Mediátor dokáže hledat různá řešení

Další rozdíl spočívá v rozhodování. Soud je při něm vázaný tím, co strany navrhnou v žalobě. Ovšem mediátor s nimi může hledat různá řešení, která je předtím ani nenapadla. Soudce vždy rozhoduje pouze ve věci, v níž je podána žaloba. A nemá proto možnost rozhodnout v širším kontextu. Při jednání nemůže jít do hloubky a zjišťovat, co přesně strany nejvíce trápí a jak vnímaly okolnosti vzniku daného konfliktu.

Odlišný průběh jednání

Poslední hlavní odlišnost se týká průběhu jednání. Zatímco soudní jednání je velmi formální, u mediace je zachována značná neformalita. Soudní proces vede soudce, který nařizuje jeho přesný termín a čas. V soudní síni přitom platí jasně daná pravidla, při jejichž porušování může soudce stranám udělit pořádkovou pokutu.

Mediátor se naopak snaží o neformalitu a větší pohodu. Na termínu mediace se proto se stranami snaží domluvit tak, aby jim to vyhovovalo. Zároveň zde strany mohou mluvit skutečně o všem, co je právě tíží a neomezovat se pouze na jednu vybranou věc.

Pro další informace z oblasti mediace navštivte web www.kurzymediace.cz.