Zastoupení na mediaci na základě plné moci: je to možné?


Mediace symbolizuje mimosoudní způsob řešení konfliktů. Někoho by však by mohlo napadnout, zda je možné klienty na mediaci zastoupit na základě plné moci. Přečtěte si, co platí u mediace fyzických a právnických osob.

Plná moc u mediace fyzických osob

Pokud se mediace účastní fyzické osoby, je více než vhodné, aby byly na jednání přítomny osobně. Na mediaci je totiž velmi důležitá právě osobní přítomnost těch lidí, které jsou na konfliktu zúčastněné a o celé záležitosti nejvíce ví. 

Při mediaci by měl mediátor stranám konfliktu umožnit hledat takové řešení, se kterým budou co nejvíce spokojeni. Nedává proto příliš smysl, aby se o takovém řešení bavil v podstatě s cizími lidmi. 

TIP: Přihlaste se na praktický kurz mediace se srozumitelným výkladem. 

Plná moc u mediace právnických osob

Trochu jinak je tomu ale u obchodní mediace, kdy se jedná o spor právnických osob. V praxi se takové mediace často účastní členové statutárního orgánu dané společnosti. Vždy by se ale mediace měly účastnit ty osoby, které o daném konfliktu mají nejvíce informací. A ne vždy to jsou právě členové statutárního orgánu. 

V takovém případě se tedy mediace mohou účastnit například zaměstnanci, kteří k tomu budou potřebovat řádnou plnou moc udělenou společností. Tato plná moc by měla být podepsána statutárním orgánem společnosti v souladu s jejich způsobem zastupování podle obchodního rejstříku. Součástí této plné moci by však měla být i informace o tom, v jakém rozsahu může zaměstnanec za společnost sjednávat dohody. 

Může na mediaci klienty zastupovat advokát?

Někdy se lze setkat také s tím, že klient požádá svého advokáta, aby se mediace účastnil za něj. I když tato situace vyloučená není, doporučit ji příliš nelze. Přece jen advokát nebyl přítomen sporu, který se v rámci mediace řeší. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.