Zkouška zapsaného mediátora: co musíte splnit, abyste se na ni mohli přihlásit?


Zkouška zapsaného mediátora se koná přibližně třikrát ročně. Její průběh se odehrává na Ministerstvu spravedlnosti, pouze advokáti ji skládají na České advokátní komoře. Víte, co všechno je potřeba splnit, abyste se na tuto zkoušku mohli přihlásit?

Žádost o vykonání zkoušky

Abyste se mohli zkoušky zapsaného mediátora zúčastnit, je v prvé řadě potřeba vyplnit speciální formulář s žádostí. Ten je ke stažení na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Je poměrně stručný, jednoduchý a jeho vyplnění vám proto nezabere příliš mnoho času. 

Jediné, na co je potřeba si dávat pozor, je kolonka druh zkoušky. Zde má uchazeč vyplnit, zda má zájem o obecnou zkoušku nebo zkoušku rodinného mediátora (tu je totiž možné absolvovat až po zdárném absolvování obecné zkoušky).

Přílohy k formuláři

Kromě samotné žádosti je potřeba k ní přiložit i nějaké přílohy. Požadovaná je totiž příloha týkající se informace o dosaženém vzdělání, absolvovaném školení v mediaci a vykonávané praxi v oblasti mediace. Ale není třeba se něčeho bát. Jelikož se jedná o informaci, postačí i informace o tom, že uchazeč žádné školení neabsolvoval.

Je však potřeba zvážit, zda se přece jen před zkouškou nepřihlásit na nějaký mediační kurz, který vás na celou záležitost lépe připraví. Facilitativní medice má totiž určitá pravidla a pracuje se specifickými technikami, jejichž ovládání budete muset u zkoušky prokázat. 

Dokončené vysokoškolské vzdělání

Na závěr je třeba ještě přiložit kopii dokladu o tom, že máte dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu. Případně přiložíte potvrzení o studiu na vysoké škole v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.