Znáte výhody tepelných čerpadel?


Tepelná čerpadla pracují tak, že čerpají nebo přenášejí teplo z jednoho místa na druhé pomocí kompresoru a cirkulující struktury kapalného nebo plynného chladiva, kterými se získává teplo z vnějších zdrojů a čerpá se uvnitř. Tepelná čerpadla mají pro váš domov řadu výhod. Čerpání tepla spotřebovává méně elektřiny ve srovnání s tím, kdy se elektřina používá pouze jako prostředek k její přeměně. Během léta může být cyklus obrácen a jednotka funguje jako klimatizace.

Tepelná čerpadla mohou být pro váš domov fantastickou volbou v mnoha ohledech. Níže jsou uvedeny některé výhody, které můžete získat instalací tepelného čerpadla.

Nižší provozní náklady

Provoz tepelných čerpadel je levnější než u systémů založených na spalování. Čím jsou systémy energeticky účinnější, tím větší jsou dlouhodobé úspory energie.

Méně údržby

Tepelná čerpadla vyžadují méně údržby než spalovací topné systémy. Určité věci zvládnete kontrolovat sami, na jiné je potřeba vždy jednou za několik let zavolat odbornou firmu.

Lepší bezpečnost

Tepelná čerpadla jsou bezpečnější než topné systémy založené na spalování.

Snižuje emise uhlíku

Systém tepelného čerpadla snižuje vaše emise uhlíku a má efektivní rychlost přeměny energie na teplo. Například tepelná čerpadla se zdroji vody dosahují přiměřeně vysoké účinnosti, téměř 600 procent.

Dlouhá životnost

Životnost tepelných čerpadel je poměrně dlouhá, až 50 let, avšak průměrná životnost je někde mezi 14 až 15 lety. Přes tato čísla jsou mimořádně spolehlivým a stabilním zdrojem tepla.

Vše vám zajistí profesionálové

Abyste měli doma tepelné čerpadlo, nemusíte být kutilové ani odborníci na tuto problematiku. Stačí se obrátit na společnost BRONAL s.r.o., která vám tepelné čerpadlo zajistí i včetně instalace, záručního i pozáručního servisu. Ideálním řešením pro většinu domů je tepelné čerpadlo vzduch voda. Navštivte web společnosti Kotleakrby.cz, kde se dozvíte více informací.