Stali jste se obětí dopravní nehody a utrpěli jste zranění? A pojí se s vaším zraněním pracovní neschopnost? V tom případě pravděpodobně právě řešíte náhradu ztráty na výdělku. Přečtěte si, podle čeho se tato náhrada počítá a z čeho se při výpočtu vychází.

Kde je právo na tuto náhradu stanoveno?

Podle občanského zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může poškozený dopravní nehodou uplatňovat u pojišťovny vozidla viníka nehody náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.

Podle čeho se tato náhrada počítá?

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti odpovídá rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před dopravní nehodou a náhradou toho, co již bylo poškozenému v souvislosti vyplaceno podle jiného právního předpisu. Na mysli máme zejména nemocenské dávky a náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Náhrada přísluší zaměstnancům i podnikatelům

Právo na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti přitom mají jak poškození v pozici zaměstnance, tak i v pozici podnikatele.

Při výpočtu výše této náhrady je nutné provést výpoDopravní nehoda a ztráta na výdělku: Na jakou náhradu máte nárok?čet průměrného výdělku poškozeného. Jestliže se jedná o poškozeného zaměstnance, řídí se výše průměrného výdělku zákoníkem práce. Pokud je však poškozený podnikatelem, je výpočet složitější a vychází se obvykle z daňového přiznání. Zde může pro kvalifikovaný výpočet průměrného výdělku posloužit práce účetní.

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.