Expedice


Mimozemšťané putovali ve své vesmírné lodi již předlouhý čas a prošmejdili již nejednu vesmírnou končinu ve snaze nalézt nějakou jinou formu života, než byli oni sami.

Koli již jen prozkoumali planet a hvězd, kolikrát si prohlédli nějakou tu kometu, meteorit a nejednou ze zoufalství i docela obyčejný vesmírný prach! I do černých děr se pokoušeli zavolat, nezazní-li z nich nějaká ozvěna, odpověď naznačující přítomnost živých myslících bytostí. Jenže nikde nikdo. Byli tu uprostřed vesmíru tak osamoceni!

A nyní zamířili vstříc dalšímu souhvězdí a zde začali svůj výzkum opět hezky systematicky. Tedy od největšího tělesa postupně dál a dál.
Velká hvězda, jak jejich přístroje signalizovaly, přítomnost života prakticky vylučovala. Byla příliš žhavá a sálala tak, že by spálila vše, co by na ní chtělo ožít, případně by toto navíc ve formě tepelné energie i vymrštila vstříc vesmírným dálavám.

A tak pokračoval vesmírný koráb „o dům dál“. Opět beznadějný případ. Krátery, nízká pohoří, lávová pole a hlavně neskutečné teplotní rozdíly. Na straně obrácené ke hvězdě, již zrovna opustili, hodně přes čtyři stovky stupňů Celsia, na straně odvrácené naopak o skoro sedm set stupňů méně. V takových podmínkách by živý tvor nepřežil, ani kdyby se ve dne namazal nejlepším opalovacím krémem, jaký kdy vesmír poznal, a v noci na sebe navlékl všechny svetry, co jich kdy bylo vyrobeno.

A tak mimozemšťané pokračovali dál, k další planetě. K té, která se jim jevila již záhy rovněž neobyvatelnou. Protože atmosféra tu byla tak hustá, že oko skrz tuto nedohlédlo na její povrch, vzduch byl prosycen plyny na bázi uhlíku a tak díky skleníkovému efektu bylo i na povrchu této planety horko k nepřežití. Všude sirné plyny a nejeden jiný vulkanický fujtajbl. A nikde ani kapka vody, v níž by se dalo osvěžit nebo jíž by bylo možno se aspoň napít. A navíc ten vysoký tlak na povrchu, v němž by se i nejčilejší tvor sotva vlekl! Honem pryč od tohoto beznadějného případu!

A další planeta hodná prozkoumání. Byla zaměřena, přístroje uvedeny v chod, analýzy spuštěny. Začal důkladný průzkum vybraného vzorku. Na povrchu bylo zaznamenáno cosi jako voda, ovšem při podrobnějším průzkumu vyšlo najevo, že se jedná pouze o roztok, v němž je H₂O zastoupena minimálně a hlavní složku tvoří nespecifické ropné produkty, fosfáty, dusičnany a další se životem neslučitelné elementy, pro jejichž přesnou identifikaci by bylo třeba dlouhého zkoumání. Jiné přístroje zatím analyzovaly atmosféru, v níž byl sice zaznamenán i nějaký ten kyslík, převážně však ve své jedovaté ozonové formě, a většinu tvořily naopak plynné formy nejrozmanitějších prvků, jež nemohl podle nejmodernějších poznatků dýchat žádný živý tvor.

A tak byly přístroje znovu sbaleny a byl nastaven kurs k další planetě. Nikdo se už před odletem ani neobtěžoval s vybalováním dalekohledu za účelem prohlédnutí si povrchu opouštěné modré planety.

Což byla škoda. Protože tak mimozemšťané nezaregistrovali, že se mezi všemi těmi jedy, obsaženými ve zvoleném zkoumaném vzorku, navíc v pěkně dusné atmosféře, něco pohybuje. Život jménem malý český človíček.