Řada školáků se dostává do stresu vlivem špatných známek. Za nimi přitom často stojí problémy s učením, které děti mohou trápit. Přečtěte si, jak by mělo probíhat správné učení s dětmi a co je při něm důležité.

Vytvořte si společný plán

Pokud má vaše dítě problémy ve více předmětech, ze všeho nejdříve si vytyčte pořadí, v jakém se budete předmětům věnovat. Zkrátka a jednoduše si stanovte, kde je třeba zlepšit známky jako první.

Následně si vytvořte časový plán, kdy se budete dětem věnovat. Zohledněte přitom svůj pracovní režim i povinnosti tak, abyste tento plán byli schopni opravdu dodržet. 

Pokud má vaše dítě problémy v předmětech, které vám nejsou tolik blízké, nezoufejte. V takových případech je mnohdy efektivnější obrátit se na někoho, kdo se na jejich doučování specializujete. 

TIP: Nedostatek soustředěnosti u dětí je třeba řešit včas. Zjistěte, jak se projevuje. 

Děti musí látce rozumět

Při učení s dětmi si dávejte pozor na to, aby opravdu rozuměly probírané látce. Pokud se jen mechanicky učí jednotlivé věty nazpaměť, brzy je zapomenou a nebudou umět znalosti správně používat. Proto jim slova v jakémkoliv předmětu objasňujte. 

Často také zapojujte představivost. Vytvářejte pro děti přehledné náčrtky a obrázky, případně jim pusťte video k tématu. 

Nezapomeňte, že aby děti dokázaly správně pochopit všechny souvislosti, musí mít nejprve pevné základy. Jinak nebudou mít na čem stavět. Pokud se tedy dítě v učivu vůbec neorientuje, vraťte se s ním zpět. 

Při učení s dětmi si nestanovujte zbytečně nerealistické cíle. Pokud má dítě s nějakým předmětem opravdu velké potíže, nelze očekávat, že se zlepší během jednoho měsíce. Spíše se jedná o běh na dlouhou trať. Nicméně je rozhodně na místě začít na problému pracovat co nejdříve. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.