Stali jste se obětí dopravní nehody a řešíte nyní odškodnění trvalých zdravotních následků? Přečtěte si, podle čeho se postupuje a jak se hodnotí.

Existuje na to tabulka?

Lidé, kteří utrpěli trvalé zdravotní následky následkem dopravní nehody a nyní řeší jejich odškodnění, se často ptají, zda pro výpočet existuje nějaká tabulka bodů. Ta ovšem není k dispozici.

Odškodnění trvalých zdravotních následků dopravní nehody symbolizuje odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Klíčová je Metodika Nejvyššího soudu

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění následkem dopravní nehody vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Poškozený přitom popisované odškodnění uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka dopravní nehody.

Zmíněná Metodika se uplatňuje u poškozených dopravní nehodou, která se přihodila po účinnosti nového občanského zákoníku (tedy od roku 2014).

Hodnotí se pomocí znaleckého posudku

Pro hodnocení ztížení společenského uplatnění se využívá znalecký posudek, protože výpočet podle Metodiky Nejvyššího soudu je pro běžného lékaře poměrně komplikovaný.

Obraťte se na advokátní kancelář

Řešíte právě odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě a nevíte si rady? Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář, která vám v celé problematice poskytne odbornou pomoc.

Pro více informací ze světa odškodnění dopravních nehod navštivte web www.odskodneninehody.cz.