Ekologická likvidace auta je zakotvená v zákoně o odpadech. Ten výrazným způsobem ovlivňuje a zpřísňuje její podmínky a to z pohledu ochrany životního prostředí. Veškeré vraky automobilů spadají do kategorie nebezpečného odpadu a jako s takovým s nimi je potřeba nakládat. Především pak ve starších automobilech se nachází velké množství jedovatých látek, které mohou ohrožovat jak přírodu, tak i lidské zdraví.

Jak na ekologickou likvidaci vozidla?

Autovraky a vozidla určená k likvidaci je potřeba předat akreditovaným recyklačním centrům. Ta jsou ustanovena pro ekologickou likvidaci, která je stanovená přesnými postupy zpracování. Demontáž autovraků využívá moderní technologie a postupy, které byly vyvinuty speciálně pro odborně zaměřenou demontáž i likvidaci.

Prvním krokem je odborné a kompletní rozebrání vraku automobilu. Demontují se všechny ekologicky nebezpečné součástky a jsou předány k další recyklaci. Stejné je to i s provozními kapalinami, které se ve vozidle nacházejí. Vše vyrobené z kovu je posíláno do hutí a je použito pro výrobu železa. Stejný postup podstupují i další materiály určené pro recyklaci.

Ekologická likvidace vozidel cena je příznivá. Jestliže je vaše vozidlo nepojízdné, společnost SbohemAUTO zajistí zdarma jeho odtah.

Jak postupovat?

Společnost můžete kontaktovat na bezplatné telefonní lince nebo přes poptávkový formulář. Naleznete je na webu sbohemauto.cz. Připravte si potřebné informace o vašem automobilu – stáří, výrobce a stav. Čím více informací poskytnete, tím máte šanci získat vyšší výkupní cenu. Zaměstnanci společnosti vaše informace vyhodnotí a připraví cenovou nabídku pro výkup a ekologickou likvidaci. Pokud s ní budete souhlasit, nic nebrání v podpisu smlouvy a předání vašeho automobilu.