Institut svěřenského neboli také svěřeneckého fondu je v českých médiích přetřásán snad jen v souvislosti s premiérem, který do nich vložil svůj majetkový podíl v holdingu Agrofert. Běžné veřejnosti není fungování svěřenských fondů příliš jasné a ani se jich v Česku zatím příliš nevyužívá. Přitom v zahraničí mají svěřenské fondy dlouholetou tradici a je to oblíbená forma například při podporování různých charitativních projektů.

Co je svěřenský fond?

V podstatě se jedná o soubor majetku, který jeho majitel a zároveň zakladatel fondu vyčlení ze svého majetku ke konkrétnímu účelu. Tento soubor majetku ve svěřenském fondu zůstane plně anonymní a nemá formální právní subjektivitu. Stará se o něj správce, což je osoba pověřená zakladatelem fondu. Úkolem správce je zodpovědně pečovat o majetek, snažit se o rozmnožování majetkové podstaty a také hlídat naplňování účelu fondu. Zakladatel určuje vedle správce také benefienta, který má jako jediná osoba ze svěřeneckého fondu prospěch.

Jak založit svěřenecký fond?

Jelikož účel svěřeneckých fondů může mít jak soukromé, tak veřejné poslání, může se logicky k založení svěřeneckého fondu rozhodnout jak fyzická, tak právnická osoba. Pokud jde o majetek, může být do fondu vložena jakákoliv movitá věc, nebo libovolná nemovitost. Posuzováno z právnického pohledu je svěřeneckým fondům podobná nadace. Ta však nenabízí tak širokou variabilitu a navíc svěřenecké fondy nepodléhají žádnému dohledu ze strany státu.

Využití svěřeneckých fondů

V jiných zemích je forma vyčlenění části majetku do svěřeneckého fondu velice oblíbenou variantou ochrany majetku. Veřejný účel svěřeneckých fondů spočívá často v podpoře psích útulků nebo k jiným veřejně prospěšným účelů převážně charitativního charakteru. Jejich výnosů se pak využívá například v kulturní nebo vzdělávací oblasti. Fyzické osoby mohou svěřenecký fond využívat k finančnímu zajištění sebe sama, nebo celé rodiny. Lze tak ochránit majetek před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny. Právnickým osobám může fond sloužit k ochraně před insolvenčním řízením, k rozdělování majetku mezi společníky nebo k poskytování zaměstnaneckých benefitů.