Kdo může být mediátorem a co je pro to potřeba splnit


Při mediaci dochází k mimosoudnímu řešení sporů. Víte však, kdo se může stát mediátorem a co přesně pro to musí splnit? 

Kdo je mediátor?

Mediátor je speciálně vyškolený odborník, který dokáže pracovat s lidmi, mezi kterými se odehrává nějaký spor nebo konflikt. Jeho úkolem je i přes mnohdy rozbouřené emoce strany konfliktu dovést k racionálnímu přemýšlení. Díky tomu se mohou klienti lépe rozhodnout, jak budou celou situaci řešit. A to tak, aby se jí již v budoucnosti nemuseli zabývat.

Mediátor své klienty podněcuje k tomu, aby přemýšleli o tom, co jim takové řešení přinese. A co přesně takové řešení přinese lidem, kteří jsou na výsledku mediačního jednání závislí. 

Mediace je velmi specifická disciplína a práce mediátora se výrazně liší například od práce psychologa, psychoterapeuta nebo advokáta.

Mediátorem může být prakticky kdykoliv

Když se na celou věc podíváme z širšího úhlu pohledu, může být mediátorem prakticky každý, kdo zprostředkovává urovnání konfliktu mezi dvěma stranami

V užším úhlu pohledu je ovšem mediátorem taková osoba, která prošla příslušným vzděláním, zná jednotlivé mediační techniky a umí je v praxi používat.

A kdo se může stát zapsaným mediátorem?

Podle zákona o mediaci je mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v takzvaném seznamu zapsaných mediátorů.

Zapsaným mediátorem se může stát osoba, která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. Zároveň musí dosáhnout vysokoškolského vzdělání a složit zkoušku u Ministerstva spravedlnosti. Pouze advokáti tuto zkoušku skládají u České advokátní komory. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.