Mediace se účastní mediátor a jednotlivé strany konfliktu. V některých případech je však možné strany konfliktu na mediaci zastoupit na základě plné moci. Zjistěte více.

Mediace fyzických osob

Pokud hovoříme o mediaci fyzických osob, je rozhodně na místě, aby se jednání účastnily právě strany konfliktu. Přece jen příliš nedává smysl, aby mediátor řešil spor osob, kterých se to přímo netýká a které o něm mnohdy ani nemají dostatečné množství informací.

Snadno si to můžete představit na jednoduchém příkladu. Pokud se bude jednat o mediaci rodičů v rámci sporu rodičů o péči o dítě, je důležité, aby se jednání účastnili oba rodiče. 

Mediace právnických osob

Drobný rozdíl však nastává při mediaci právnických osob, tedy typicky nejrůznějších společností. V takové situaci je poměrně běžné, že se mediace za celou společnost účastní členové statutárního orgánu

Pokud by se jednalo o konflikt, o kterém má nějaká osoba více informací, je vhodné, aby se mediace účastnila právě ona. Typicky se může jednat o zaměstnance, který se zabýval právě tou záležitostí, z níž konflikt vzniknul. 

V případě zaměstnanců je třeba zajistit, aby od společnosti získali řádnou plnou moc. V ní by mělo být kromě jiného definováno, v jakém rozsahu může daná osoba za společnost sjednávat dohody.

Může klienty na mediaci zastoupit advokát?

Někdy se lze setkat s tím, že právnická osoba požádá advokáta, aby ji na mediaci zastupoval. V takovém případě je však na místě, aby se mediace dále účastnil buď statutární zástupce právnické osoby a/nebo fyzická osoba, která bude statutárním orgánem pověřena na mediaci jednat.   

Více informací z oblasti mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.