V současné době nejsou půjčky žádným mimořádným řešením v případě finančních obtíží. Pokud je můžeme splácet, nic se neděje. Nastane-li neočekávaná situace, která nám znemožní je splácet, můžeme se dostat do finanční tísně. Dlužíme-li více věřitelům, pak se naskýtá řešení osobní bankrot oddlužení.

Co je oddlužení – osobní bankrot?

Tento způsob je jediným oficiálním a velice rychlým způsobem, který umožňuje insolvenční zákon. Tento způsob umožňuje snížit dluh až o 95 % a splátky si rozložit na dobu 3-5 let. Po jejím uplynutí je dlužník bez dluhů. Pokud bude plnit podmínky dané zákonem, zbytek dluhů soud odpustí. Nejdůležitějším účelem osobního bankrotu je pomoci dlužníkům s poctivými úmysly, kteří se do finanční tísně dostali neopatrností nebo svou vlastní chybou, uvolnit stresovou situaci. Insolvenční zákon umožňující oddlužení má záchranný charakter. Díky němu jsou zastaveni exekutoři a vymahačské společnosti a dále nerostou úroky. Nejdůležitějším cílem oddlužení je uspokojit věřitele v nejvyšší možné výši a dále pak odpuštění poměrné části dluhu.

Oddlužení, také označované jako osobní bankrot, se řadí mezi legální způsoby.

Jak probíhá oddlužení?

Podrobnosti nalezneme na stránkách oddluzteme.cz. Zde zanecháme kontakt, na který se nám ozve pověřený pracovník, který po telefonu provede analýzu, ze které zjistí, zda lze osobní bankrot vyhlásit. Pokud ano, je potřeba připravit potřebné dokumenty, které nalezneme opět na výše jmenovaných stránkách. Pak následuje vypracování návrhu na oddlužení, který je připraven do sedmi pracovních dnů. V případě nutnosti se lze domluvit i na lhůtě kratší. Řízení o povolení oddlužení je veřejné. Soud uveřejňuje informaci o zahájení řízení do insolvenčního rejstříku a to do tří pracovních dnů od přijetí návrhu na povolení oddlužení. Soud následně vydá usnesení o povolení oddlužení je stanoven insolvenční správce, se kterým dlužník řeší další postupy.