Mediace vs. soudní řízení: Jaké výhody má mediační jednání?


Mediace přináší hned několik nesporných výhod oproti tomu, když se rozhodnete nějaký spor řešit soudní cestou. V tomto článku vám představíme 4 hlavní přednosti.

Žádné otáčení do minulosti

Mediace si rozhodně neklade za cíl najít viníka současného stavu. Místo toho se snaží najít možnosti, jak z daného stavu udělat řešení uspokojivé pro všechny zúčastněné strany. Aby se našlo řešení, které bude v budoucnosti co nejstabilnější, musí mediátor zjistit, v čem konkrétně klienti spatřují bod zlomu a co se z jejich pohledu stalo. A zároveň jaký význam tomu přikládají a spoustu dalších věcí.

TIP: Průběh mediace vždy závisí na konkrétním sporu a požadavcích všech zúčastněných stran.

Hledá řešení, s nímž budou klienti spokojení

Mediace má za úkol najít takové způsoby řešení, které jsou plně v pravomocích a dispozicích zúčastněných stran. Klienti přitom sami zvažují, zda jim potřebný klid přinese tohle konkrétní řešení, nebo spíše nějaké jiné (případně nějaká jejich kombinace).

Klienti by z mediace měli vždy odcházet spokojení, že přišli na takový způsob řešení jejich sporu, jaký se v dané situaci jeví jako nejlepší možný.

Časová i finanční nenáročnost

Obrovskou výhodou mediace je skutečnost, že za ni z peněženky nevydáte příliš mnoho financí. Cenu za mediaci si určuje každý mediátor sám. Platí však, že má povinnost vás s cenou (nebo s jejím výpočtem) seznámit ještě před jejím zahájením. Mediace nemůže začít bez toho, aniž byste nevěděli, kolik za ni zaplatíte.

Cena mediace se přitom obvykle pohybuje v řádech několika tisíců korun. Tím se liší od soudního řízení, za které mnohdy z peněženky vydáte i desítky či stovky tisíc, a navíc se vše mnohonásobně protáhne.

Mediace má na strany sporu vždy nějaký vliv

O sporné věci se na mediaci vždy mluví detailně z různých úhlů pohledu. Díky tomu máte prakticky vždy jistotu, že se „něco pohne“. I když klienti nedojdou ke společné dohodě, mohou si alespoň lépe uvědomit, co ve skutečnosti potřebují. A díky získaným informacím poté provést kompetentní rozhodnutí.

Více informací z oblasti mediace najdete na www.kurzymediace.cz.