Stali jste se obětí nezaviněné dopravní nehody a utrpěli jste jejím následkem trvalé následky? Zjistěte, jaké odškodnění můžete v takovém případě žádat.

Trvalé následky = ztížení společenského uplatnění

Odškodnění trvalých následků po dopravní nehodě se odborně označuje jako odškodnění ztížení společenského uplatnění. Tyto dvě náhrady proto znamenají to samé. Obvykle je přitom toto odškodnění nejvyšším odškodněním nemajetkové újmy, které bývá vyšší než bolestné.

Jak se počítá odškodnění ztížení společenského uplatnění?

Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, při které jste utrpěli zranění s trvalými následky, můžete obvykle žádat o odškodnění ztížení společenského uplatnění. 

Samotný výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě zpravidla probíhá až po uplynutí jednoho roku od dopravní nehody. K výpočtu se přitom používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. S touto Metodikou se tedy pracuje v odškodňovací praxi pojišťoven při mimosoudním odškodňování dopravních nehod.

Před tím, než se do celého procesu pustíte, doporučujeme spojit se se specializovaným právníkem, který správně stanoví ztížení společenského uplatnění podle této Metodiky společně s odborným znalcem. 

Více informací ze světa odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.