Školy jsou navštěvovány dnes a denně mnoha žáky a studenty. Bezpečnost a ochrana zdraví je zde poměrně složitá a ředitelé se v tomto nechtějí moc angažovat. Právě proto si povolávají společnosti, které se povinnostmi BOZP a PO živí, tudíž tyto povinnosti za ně udělají, aby tak nedostaly pokutu v případě neohlášené kontroly ze státních institucí.

Jestliže aktuálně toužíte být franšízantem a problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společně s požární ochranou vás zaujala, otevřete si svou vlastní pobočku. Dneska se na BOZP a PO bohužel zapomíná, a tak toto podnikání má jistě budoucnost.

Na BOZP a požární ochranu se nezapomíná jen ve školství či obecně jenom v České republice, ale také se s nevědomostí setkávají i na Slovensku, proto i zde si můžete otevřít jako franšízant pobočku firmy Extéria, která se touto problematikou už několik let zabývá.

Jestliže byste chtěli poučovat hlavně ve školství o bezpečnosti a o ochraně zdraví při práci, měli byste vědět obsah povinností. Přinášíme vám proto krátký seznam.

Povinnosti v oblasti BOZP

Co se týče BOZP ve školství, je třeba, aby se vyhledávala, posuzovala a hlavně zhodnocovala všechna rizika, která se pojí s činnostmi a pracovním prostředím ve školních zařízeních. Také se musí provádět pravidelná školení, kdy se o nich vede dokumentace a kdy se kontroluje dodržování předpisů. Samozřejmě se musí školit i první pomoc. Zajišťují se podmínky pro případné poskytnutí první pomoci a je třeba, aby o tomto byli informováni nejen zaměstnanci školy, ale také i děti či mládež.

Povinnosti v oblasti PO

Co se týče povinností v oblasti požární ochrany, musí se samozřejmě vést Požární kniha, dále je třeba provádět i preventivní požární prohlídky, je třeba mít přehled i revizi prostředků, které se s požární ochranou neodmyslitelně pojí.