Jedním ze základních principů uplatňovaných v rámci mediace je princip mlčenlivosti. Zjistěte, kdo jej musí dodržovat a na koho se naopak nevztahuje.

Proč je mlčenlivost v mediaci důležitá

Při dodržení principu mlčenlivosti mohou strany sporu na mediaci otevřeně mluvit o všem, co se konfliktu týká. Zároveň se jedná o skvělý způsob, jak si mohou celou věc uvědomit v širším kontextu. Díky principu mlčenlivosti také strany sporu mohou otevřeně pustit ven své emoce. A v neposlední řadě se nemusí obávat toho, že to, co na mediaci řeknou či udělají, se otočí proti nim.

TIP: Zajímá vás, jak se stát mediátorem? Přihlaste se na základní mediační kurz.

Pro koho platí povinnost mlčenlivosti

Každého mediačního jednání se většinou účastní více lidí. Jednat se může nejen o samotné strany sporu, ale i jejich právní zástupce a další podpůrné osoby (například kolegy či kamarády). 

V zákoně o mediaci najdete, že povinnost mlčenlivosti musí dodržovat pouze zapsaný mediátor. To znamená, že zákon nijak nestanovuje povinnost mlčenlivosti pro strany sporu nebo třeba jejich advokáty. Stejně tak zákonnou povinnost dodržovat tento princip neplatí pro nezapsané mediátory.

Co když mediátor povinnost mlčenlivosti poruší?

V takovém případě lze doporučit podat na mediátora stížnost na Ministerstvu spravedlnosti. Pokud vám kvůli jeho jednání vznikla nějaká škoda, můžete zároveň na mediátorovi požadovat její náhradu.

A co nezapsaní mediátoři?

Jak jsme již zmínili, povinnost mlčenlivosti se na nezapsané mediátory nevztahuje. Jedná se o ty mediátory, kteří nejsou zapsáni v seznamu zapsaných mediátorů. Pokud si s nimi přesto chcete mlčenlivost ujednat, můžete se s nimi dohodnout. Ideálně písemnou formou. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz