Investoři a stavebníci se neobejdou bez odborného stavebního servisu. Příprava i samotná realizace staveb vyžaduje odborníky, kteří mají jak patřičnou kvalifikaci, tak zkušenosti. Těmito předpoklady disponuje stavební společnost pk.servin s.r.o., která byla založena v roce 2001. Hlavní náplní činnosti této firmy je inženýring projektů a staveb a technická příprava staveb. Vedle toho firma zajišťuje také komunikaci s projektanty a architekty. Při samotné realizace stavby pak kontroluje dodržování stavebních předpisů a norem, ale i kvalitu stavebních prací a náklady.

Realizace novostaveb, rekonstrukcí a oprav

Činnost společnosti pk.servin se týká různých druhů a velikostí staveb, jako například:

  • administrativních budov
  • rodinných a bytových domů
  • výrobních a skladových hal
  • panelových domů, které se revitalizují
  • výstavby inženýrských sítí
  • oprav a zateplování fasád a ostatních částí různých objektů

Společným jmenovatelem všech těchto činností je poskytování stavebního servisu od prvotní myšlenky až po užívání stavby.

Personál pk.servinu

Pracovní tým společnosti tvoří autorizovaní stavitelé a techniky s odbornými znalostmi a mnohaletými zkušenostmi v oboru pozemního stavitelství. Většina členů týmu má dlouholetou praxi v technických, organizačních a řídících funkcích na malých i velkých stavbách. Tato skutečnost je velice užitečná nejen při dozorování staveb a poskytování dalších služeb a dozorování staveb, ale také při zastupování klientů při jednání s investory, úřady a institucemi.

Co dále pk.servin nabízí?

Dlouhodobě se zaměřuje zejména na stavební činnost, která zahrnuje inženýrskou činnost, technický dozor a odborné vedení staveb. Společnost pk.servin plní také úlohu projektového manažera staveb a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.