Řešení sporů metodou collaborative law: jak to v praxi probíhá?


Už jste někdy slyšeli o metodě collaborative law? Zajímá vás, v čem přesně spočívá a kdy se tato technika používá? V tomto článku vám prozradíme podrobnosti.

Metoda collaborative law

Pod označením collaborative law se skrývá přístup k řešení konfliktů mimosoudní cestou. Původně se tato technika používala ve Spojených státech amerických, kde sloužila k řešení rodinných a pracovněprávních sporů. Postupem času se ale její používání rozšířilo prakticky do celého světa. 

Své využití nachází zejména v případě, kdy jakýkoliv pokus o narovnání ovlivňuje přiznání náhrady nákladů soudního řízení pro tu kterou stranu sporu.

Co má tato metoda společného s mediací

Mediace i metoda collaborative law jsou strukturovaným procesem. Zároveň stojí na podobných principech. Také u nich platí, že jejich primárním cílem není uzavření dohody. Z toho důvodu k němu nemusí vždy dojít. 

Cílem obou metod je spíše nalezení takového řešení, které bude přinášet přínos pro všechny strany konfliktu.

Jak to probíhá

Tuto metodu v praxi nejčastěji používají advokáti. Průběh takového řízení lze přitom připodobnit mediaci vedené více mediátory. Má to ale jeden rozdíl. Při collaborative law musí být každá ze stran konfliktu jednání přítomna a musí si s sebou přivést svého právního zástupce. 

Tento právní zástupce následně v podstatě vystupuje jako mediátor pro druhou stranu sporu. To znamená pro jakoukoliv jinou než tu, kterou zastupuje. 

Pro zahájení řízení metodou collaborative law je třeba nejprve uzavřít smlouvu o řešení sporu právě touto metodou. Advokáti zároveň vůči svým klientům musí dodržovat zákonnou povinnost mlčenlivosti, což může být zajištěno například smluvní pokutou. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.