Jak se zbavit překážejícího stromu na zahradě?


Vysazení stromu v těsné blízkosti domu není příliš rozumné, neboť s postupem času mohou kořeny narušovat základy, vzrostlý strom zastiňuje dům, nebo může ohrozit elektrické vedení.

Předejít možný škodám lze pokácením takového překážejícího stromu. Otázkou však je, jak   na to, abychom nenapáchali ještě více škod. Rozhodně se do takového riskantního podniku nepouštějte sami, ale svěřte kácení profesionálům. Firma RD servis působící v olomouckém kraji má s touto činností bohaté zkušenosti, ale hlavně má k dispozici šikovné pracovníky a příslušnou techniku, což jsou hlavní předpoklady pro úspěšné a spolehlivé rizikové kácení stromů.

Co je rizikové kácení stromů

Jedná se o každé kácení stromů v místech s nedostatečným prostorem. Prostě tam, kde nelze kácet klasickým tzv. směrovým způsobem, je nutno přistoupit k úplně odlišné metodě. Rizikové kácení je šetrné k okolí, neboť vylučuje poškození staveb, elektrického či telefonního vedení, jiných okrasných dřevin a jiného majetku. Rizikové kácení neznamená, že by šlo o nějakou riskantní práci, neboť pracovníci firmy jsou řádně proškoleni, mají dostatek zkušeností a důkladně se zajišťují. Termín rizikové je třeba chápat ve smyslu možného ohrožení okolního majetku, což však u precizně odvedené práci nehrozí. Strom se totiž kácí postupně od shora a odřezané větve a špalky se spouštějí pomocí lana na zem.

Dvě metody rizikového kácení

Jejich použití závisí na tom, zda je či není přístup pro výsuvnou plošinu, ze které by pracovníci firmy mohli provádět postupné kácení. Pokud je možné výsuvnou plošinu přistavit, je to relativně jednoduchá práce, ale mnohdy ve značných výškách.

Není-li možné výsuvnou plošinu přistavit, je rizikové kácení stromu prováděno pomocí lezecké techniky. Pracovníci pomocí stoupacích želez vylezou až do koruny stromu a odtud začnou odřezávat větve a části kmene. Jakmile se dostanou až nahoru, vytáhnou si na laně motorovou řetězovou pilu a rovněž na laně pak spouštějí odřezané kusy dřeva.

V obou případech je na majiteli, zda bude požadovat i odklizení a odvoz pořezaného dřeva, nebo je použije pro vlastní potřeby.