Jak v současných firmách využít projektory?


Co je to projektor, to většina lidí samozřejmě ví. Nejčastěji je tento název spojován se zařízením, které usnadní realizaci různých prezentací. Protože tato možnost je celkem známá, nebudeme ji nijak více rozvádět a podíváme se na několik dalších. Ty souvisí s oblastí, kterou je prevence pracovních úrazů. Tedy konkrétně je to bezpečnost práce, se kterou souvisí oblast působení společnosti Visap.cz. Ani tady se však nutně nebudeme držet jenom této konkrétní možnosti využití.

Označení rizikových míst

Už to nemusí být jenom různé samolepky, malby na zemi, stejně jako se nemusí jednat jenom o klasické zábrany. Když se řeší bezpečnost, může na řadu přijít také možnost využití daného projektoru. A to za účelem označení rizikových míst. Takových, kam nemá zaměstnanec chodit, nebo kde si má dávat velký pozor. Jde o řešení hojně využívané:

  • Ve výrobě
  • Ve skladovacích halách
  • V depech a terminálech

Upozornění na manipulační techniku

V řadě firem ve skladech nechodí zaměstnanci pěšky, ale využívají zde manipulační techniku. A s tím mohou souviset i možné rizika. A eliminovat je lze také pomocí projektoru. A to jednoduše tak, že se právě na danou techniku umístí. Během jízdy bude obraz promítán před něho, čímž dochází k upozornění na to, že se daná technika pohybuje a je třeba být na pozoru. Na první pohled jednoduché, ale přitom velmi efektivní řešení.

 

Promítání loga

Tato oblast sice s bezpečností přímo nesouvisí, ale může souviset třeba s lepší navigací, stejně jako s orientací, nebo i propagací. Co máme na mysli? Je to projekce loga. Takový projektor na konkrétní místo promítá právě logo samotné firmy, nebo další prvky. K tomu dochází jak v prostoru podlahy, nebo i stěn. Nejčastěji je toto řešení využíváno například v různých kancelářských komplexech, kde dokáže dokonale nahradit klasické prvky, jako jsou samolepky, malby, nebo jiné variace, které jsou spojené se ztvárněním loga firmy.

,