Mediace symbolizuje skvělý způsob řešení konfliktů v pracovním i osobním životě. Zjistěte, jak přesně dokáže s konfliktem pracovat.

Každý vstupuje do mediace s něčím jiným

Někdo bere mediaci jako způsob, jak se dohodnout s člověkem, se kterým se to již delší dobu vleče. Někdo jiný zase vidí v mediaci možnost, jak předejít soudnímu nebo jinému oficiálnímu řízení. Někomu mohla být mediace důrazně doporučena a někdo jiný v ní zase vidí možnost pro lepší vyjednávání.

Důvody pro mediaci proto mohou být opravdu různé a mnohdy je píše sám život. Ale něco zůstává stejné. Každý si do mediace přináší minimálně jeden konflikt, který se mu v minulosti nepodařil vyřešit.

Jak mediace pracuje s konfliktem?

Konflikt již od pradávna tvoří přirozenou součást života každého člověka. Může být přitom jak jeho destruktivní, tak i konstruktivní součástí.

Mediace s konfliktem pracuje. A to tak, že ho pomáhá pojmenovat a také pojmenovat emoce, které jsou jeho součástí. Lidé přicházející na mediaci obvykle se svou situací chtějí něco udělat. Někdy bohužel neví, co přesně. A někdy o tom naopak mají naprosto jasnou představu, která však jde proti představám ostatních účastníků mediace.

S konflikty se setkáváme po celý život

Již od prvních okamžiků narození se v našich životech setkáváme s konfliktem. Provází nás v dětství, v období vzdoru, v pubertě i dospělosti. A my se během toho neustále učíme, jak sami se sebou správně pracovat.

Podobně jako se v průběhu našeho života vyvíjíme my, vyvíjí se i samotný konflikt. Sami činíme nečetné množství rozhodnutí. Myslete proto na to, že i to, jak budete konflikty řešit, je zcela ve vaší režii.

Pro více informací ze světa mediace navštivte web www.kurzymediace.cz.