Čeká vás v nejbližší době mediace z pozice klienta a vy nyní přemýšlíte, jak se na ni připravit? Přečtěte si náš článek, ve kterém odhalíte cíl mediačního jednání a zjistíte, co si před mediací zjistit.

Znáte cíl mediace?

Mediace symbolizuje neformální proces, jehož cílem je pomoct stranám dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením písemné mediační dohody. Z toho vyplývá, že mediátor nese zodpovědnost za to, aby ze stran vytáhnul jejich skutečné potřeby. A také by s nimi měl přijít na to, co je pro ně opravdu důležité.

Naše společnost je obecně nastavená na rychlá řešení. Strany konfliktu proto mnohdy opravdu neví, co je motivem jejich chování. V lepším případě alespoň vědí, co nechtějí.

Na co se před mediací připravit?

Před mediací byste se měli připravit na dvě roviny – procesní a faktickou. V rámci procesní přípravy se zaměřte na to, co se vlastně bude dít a co se od vás bude očekávat. Aby mediace mohla být úspěšná, je nezbytně nutné, aby byli klienti ochotní mluvit otevřeně a nad otázkami mediátora se opravdu zamýšleli.

Pokud má klient potíže bavit se před druhou stranu o daném problému otevřeně, lze využít i takzvané oddělené jednání. Část mediace poté stráví pouze s mediátorem bez přítomnosti druhé strany konfliktu.

Nastudujte si fakta

Na druhou stranu je potřeba nepodcenit také přípravu faktickou. Vše si můžeme vysvětlit na příkladu sporu péče o dítě a s tím spojenými alimenty. Pro lepší efektivitu mediace je rozhodně vhodné, aby si oba rodiče předem zjistili a připravili několik faktů.

Měli by si například ujasnit, v jaké výši se pohybují skutečné měsíční náklady na péči o dítě. Nebo jak se alespoň řádově pohybuje výživné, které je vypočtené z příjmu povinného rodiče. A v neposlední řadě by si také měli předem zodpovědět otázku, co se stane, pokud bude výživné nižší.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.