Zelená střecha, a není tím myšlena barva, ale osázení střechy rostlinami, nám přináší celou řadu výhod. Tyto výhody nám v žádném případě neposkytne žádná technika ani jiný druh materiálu. Ptáte se, jaké?

Výhody, které zelená střecha nabízí

Vzhledem k tomu, že především ve městech ubývá zeleň, může zelená střecha zlepšit nejen vzhled, ale také kvalitu našeho životního či pracovního prostředí, které zároveň i zpříjemní. Umožní zachovat přírodu v místech, která zabírají stavby. Rostliny, kromě výroby kyslíku, také filtrují vzduch a absorbují z něj prach a aerosoli. Kromě toho umí vázat těžké kovy.

Zelená střecha pomáhá ochlazovat povrch střešního pláště, reguluje vlhkost. V období sucha se voda vypařuje do ovzduší, díky čemuž se snižuje výskyt suchého vzduchu.

Zelená střecha také výrazným způsobem chrání střešní konstrukci, snižuje možnost mechanického poškození, prodlužuje tak její životnost. Velkou výhodou je i její izolace proti hluku. V zimě i v létě poskytuje kvalitní tepelnou izolaci a v neposlední řadě zvyšuje image svého majitele. Zelená střecha cena je poněkud vyšší, ale ve velmi krátké době vám vynaložené náklady vrátí v podobě výše jmenovaných výhod.

Střecha svépomocí

Pokud si chcete vytvořit zelené střechy svépomocí, podívejte se, co budete potřebovat. Především je to filtrační textilie, která brání vyplavování jemných částic. Dále pak drenážní fólie, většinou nopová, která má na starosti regulaci vody. Nezbytný je substrát, který musí být určený speciálně pro zelené střechy. Ochranná fólie ochrání kořenovzdornou fólii, jež brání pronikání kořenů do konstrukce domu. A samozřejmostí jsou rostliny. Podrobnější informace naleznete na stránkách společnosti EKROST, která se realizací zelených střech zabývá. Díky svému dlouholetému působení získala celou řadu zkušeností, což ji řadí mezi odborníky v oboru.